Video

Танцово кино на път из България е национално турне, което представя безплатно танцовите филми Поглед от ръба, CHISEL и INNER BLOOM, в градове с понижен достъп до съвременни танцови спектакли и филми.

Програма Танцово кино на път из България е естествено продължение на мисията на Фондация “Човек с шапка” да повишава достъпа до танц и танцово кино на общности в неравностойно положение и да популяризира танцовия филм сред нови аудитории.
В сътрудничество с общините и кметствата на избраните градове, Фондацията провежда безплатни прожекции на филмите и провежда дискусии с местното население.
Турнето се провежда от режисьорите Силвия Чернева и Стефани Ханджийска с помощта на оператора Никола Гюлмезов и студентите от обучителната програма Фокус Кино Танц.
Заедно, те създават неформален документален филм, с който отразяват пътуването си из България.

Програмата “Танцово кино на път из България” е част от програмата “Фокус Кино Танц”, която се осъществява с подкрепата на Национален Фонд Култура.