Коста Каракашян показва танца не само като изкуство, но и като професия